περιπτώσεις ασθενών πριν & μετά το χειρουργείο

<<τα παρακάτω παραδείγματα αφορούν οφθαλμοπλαστικές επεμβάσεις, όπου το αποτέλεσμα, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες επεμβάσεις της οφθαλμολογίας είναι εμφανές>>.

διόρθωση βλεφαρόπτωσης με οπίσθια προσέγγιση χωρίς τομή στο δέρμα

διόρθωση βλεφαρόπτωσης με οπίσθια προσέγγιση χωρίς τομή στο δέρμα

ευρεία εκτομή του 70% του κάτω βλεφάρου για αντιμετώπιση επιθετικού καρκίνου του βλεφαρικού χείλους και ανακατασκευή με δερματικό κρημνό τύπου Tenzel. 

διόρθωση γεροντικού εκτροπίου

αφαίρεση μορφώματος αριστερού άνω βλεφάρου

αποτέλεσμα αφαίρεσης και ανακατασκευής μεγάλου διηθητικού βασικοκυτταρικού καρκινώματος από τον αριστερό έσω κανθό

αφαίρεση κακοήθους μορφώματος από το κάτω βλεφαρο με εκτομή πλήρους πάχους 

©2018 by eye-therapy.gr