Βλεφαροπλαστική

Επίσης, δεν αφήνει σημάδια ή ουλές αφού χρησιμοποιούνται οι φυσικές πτυχές του δέρματος ως σημεία εισόδου στους υποκείμενους ιστούς. Έτσι μόλις ολοκληρωθεί η επούλωση είναι πολύ δύσκολο κανείς να αντιληφθεί τι ακριβώς παρέμβαση έχει γίνει.

Η επέμβαση αυτή μπορεί να συνδυαστεί με διόρθωση βλεφαρόπτωσης καθώς και πτώσης οφρύος.

Προηγείται ενδελεχής προεγχειρητικός έλεγχος έτσι ώστε να γίνουν κατανοητές οι προσδοκίες του υποψηφίου.

Ανάλογα με την ηλικία της/του ''ασθενούς'' και το κατά πόσον συνυπάρχουν συνοδά προβλήματα υγείας, η επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του ιατρείου είτε σε ιδιωτική κλινική. Νοσηλεία δε χρειάζεται και μετά την επέμβαση ο ''ασθενής'' επιστρέφει στο σπίτι του.

Διαβάστε εδώ άλλα θέματα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

©2018 by eye-therapy.gr